Nemanja Jovanov o principima Kristofera Nolana… a tu je i spojler za “Tenet” (ako uspete da ga pročitate)

0
358
Oglasi
Tenet, promo
Tenet, promo

Od kada se pojavio u javnosti kao autor, Kristofer Nolan je napredovao. Mnogi ga vole, mnogi ga poštuju, a neki ga čak i pljuju. Ipak Kristofer Nolan je u krivulji svog napretka pokazao jednu, danas retku osobinu. Doslednost. Princip. On se nije uvek podudarao sa zahtevima publike, ali da li uopšte i treba? Možda jedan autor pravi filmove za sebe ili za nalogdavnog producenta, a publika između samo služi kao izvor prihoda? Nejasno i sagledivo iz stotine uglova, ostaje uvek jasno samo jedno, a to je da ovaj reditelj nosi snažan princip u sebi. Možda mu se zato poslednji film i zove princip?

Tenet (e) – princip, uverenje ili doktrina koja se generalno smatra istinitom.

Principijlnost nije uvek prijatna. U godini Virusa, kada se svet šoubiza promenio, možda i najviše u poslednjih nekoliko decenija, principijelnost začas postane kamenčina sa hrđavim lancem, koja neumoljivo vuče na dno. Insistiranje na bioskopskoj premijeri sa merama prevencije zaraze, deluju nadmeno i nereznoski, ali…da li se u tom grmu izraza, beskompromisnosti i principijelnosti upravo krije pravi Kris Nolan, autor? Meni se čini da da! Dobro, možda samo jedan njegov deo. Drugi je sakriven u iskustvo filmskog izraza koje gledaoci vare, najblaže rečeno, svako na svoj način.

Nemanja Jovanov

Tenet je jedan od onih filmova nastalih na temelju nadnaravne ubeđenosti, dobijajući nepravedni epitet nabeđenosti i na koncu stičući mogućnost da postanu legendarni. Odričem se svih neslaganja sa Nolanovim radovima, greškama i svemu što  publika shvata ili ne i to u bilo kom njegovom filmu. Na tapetu je samo čovekova autorska vizija i muda da joj ostane dosledan, uzgred i ne mala finansijska investicija. Sa ove, oslobođene, pozicije posmatrano, Tenet je jedan izvrstan film! Posebno kada se doživi u tamnom okviru bioskopa. Parada brilijantno slikanih prizora, smelih koreografija, sićušnih i skoro nevidljivih doslednosti, svojstvenih samo pažljivim stvaraocima. Svaka kritika na nedostatak široke slike ove kompoleksne slagalice verovatno je proizvod navike na banalnost i formatiranost. Ko uopšte sme tvrditi da je odstupanje od toga loše? U prisilnoj racionalizaciji svega pa i autorskog rada, zaborav se nadvija nad staru svrhu velikog treptajnog šoua (filma), a to je završni utisak! U ovom slučaju on ne izostaje. Naprotiv ima ga u količinama teškim za stomak, naročito ako se doživljava podeljeno sa publikom u dvorani.

Što se priče tiče, Nolan se voljno drži svog tvrdo utabanog puta, ili možda ne sasvim!? Na više načina razbucao je mnoštvo stereotipa toliko utkanih u filmski biznis, da je to čak i komično-simpatično. Sa druge strane neke od najoštrije osuđenih odluka, deluje da je jasno doneo kao satiru, skrivajući iza svega mnoštvo poruka, od kojih su neke velike i snažne, toliko da će ih i najveći skeptici osetiti za koju godinu na svojoj koži, a druge suptilne i namenjene samo najpažljivijim poznavaocima teorijske nauke. Poigravajući se dimenzijom vremena, onom kojom se film odavno vrlo uspešno služi, pomakao ga je za koji korak unapred ili ako hoćete unazad. Sviđalo se to nekome ili ne, o ovom filmu i smelostima koje su u njegovoj genezi urađene, govoriće se još. Što je važnije, oni mlađi i hrabriji će i probati na ovim postulatima i stubovima, neke svoje vizure narušavanja. Taj deo najviše i treba poštovati, bez suvišnih komentara kako je Kent Branin oligarh neuverljiv, stereotipan i baziran na plastičnim papučama, svojstvenim slovenskim sredinama, ili kako je Elizabet Debicki viša petnaest centimetara od drugih glumaca.

Tenet, promo
Tenet, promo

Kada se pomenu slična pitanja,virtuelna sfera prosto buja sumnjivim impresijama, ali uvek oštrog tona. Vodi se snažna diskusija o samoj ranji filma, izrodivši nizove fanovskih teorija o tome ko je u filmu ko i kada je. Simpatično, ne nužno, ali pohvalno, jer filmovi koji okupiraju zakržljalo jezgro našeg najvećeg blagoslova, mašte, treba da budu samo i jedino hvaljeni. Nasuprot prežvakanim naracijama, koje po tri puta pokažu, ono što je dva puta već rečeno, da bi svako na prečac sve razumeo, Tenet se uspešno sklanja od lobotomirajućih sadržaja namenjenih temeljnom ispiranju mozgova. Nolan to ne dozvoljava, već traži da svi mi koji gledamo, malo vijugamo prateći njegove, namerno nekompletne putokaze, možda i različito doživljavajući isti sadržaj. Ovaj fenomen, sasvim legitimno prisutan u mnogim ranijim delima, svakako i jeste jedan od najvećih kvaliteta bilo čega stvorenog, jer angažuje na nešto duže staze od kratkoročnog konzumerizma. Ko nije razumeo o čemu je reč…neka pokuša ponovo! Ako ne uspe ni iz drugog puta, možda ovaj čas i nije za njega. A zašto i mora biti?

Ko želi da pročita spojler, neka se potrudi!

.picnirp ineđerdo oakilso ib nič vakat ujačuls mokavs U .ejlob imins ad aborp i ,inlibom emzu aken ap.…oidervu oken es otš adas e ,ivabaz ončificeps ad onejlvarP .adunop anejačibou ogen ejintemap kapi i onmologzom ,ećujavaževso ,onjajS .amadulbaz mineđerdo u unatso omas ad amicanuj mijovs ićujavajlovzod ,ejnimop hi merab ,onetšoP .rovogdo ad ad idurt en i naloN es ajok an ,ajnatip hinlaskodarap azin avavilpsi uteneT u ,movtsvolemerv as mlif inariunitnoksid iksnemerv ikavs i oak ,onvaraN .uktunert moksnemerv mondej u omas ila ,uktadaz motsi an ućers ivomit inavotrevni i inlamron es edg ,ejnavajlokpo oksnemerv ili ,)ravenam “recnip„( atšejlk hiksnemerv ravenam etsej ajigetarts ajinzepmopjaN .inarbdo u avtsders aksnemerv atsi etsirok onsaj ejok i ivatsan ejnavotup onvitizop ešan es ad elišer unemerv movo u us ejok ,amajicazinagro mitivonejs minavonemien u anakilso ,ajurts anvitizop ansaj ijotsop ,ahragilo golz enarts egurd aS !ethaj epukserp i ečupap enčitsalp i ujami atsiaz ikeN .oevzi ujicaledom uvo naloN ej amijok op ,amino as itičous es onežolats i ebes oko itadelgop ,ledom vakavo u ejnmus jačuls aZ .uvtšonm mokilokevs op ej nariledom acšrdotsalv gokčitsilajiretam pitotorp ,itnuf anoilim 9 hivačirt do mothaj montavirp ajnavotel od adarg gokstejvos goneželeboen enišarp enraelkun zi es ićujnipsU .itsojnšadas jonevtspos u ivarp ujok motetš as itsonćudub zi ajibod ejok otalz avaremdo okšet ijok ,cabujlorbers ,kinmuobals narirdak ,akinjadzi icils u ej ap ,amivoder mišan u i ejotsop išanolokotep ,ubokus mokavs u i oak ,kapI .icvitagen itsonćudub zi ivo us aman ,ejinil eksnemerv “+„ ešan i itsojnšadas zi omartamsop učirp otšoP .ugurd uvo alitšinu ib aćujavadalvoerp a ,ejiretam enavotrevni asam hinlanidrak aradus od ib olšod ,ilaks jokilev okat aN .unert u ivabo ot mojickaer monačnal mokilev es ad nalp ej nejlšims ,ačaterkoerp hinjorb onjlovoden i hilam movtsdersop en onbesop ,dazanu itunerko evs onvatsondej ejin otšoP !ejicautisoke uktijlob amerp idov onanz ijok ,dazanu tup javo ila ,ivižorp ovonop ćev ,ivatsuaz en etenalP ajnadaporp ajinil aksnemerv es ad i dazanu enerko atevS ajiretam aviž avatič es ad ujiculos ej oidunop ,)kinčuan( poksipeihra ikčitsiatad inrutuf ikeN .ejnatip u onedevod ej avtsnačevoč ejnavajlvižerp ,omivaprop utetš unejničan ad ejnešer eđanorp man ad olepsu ejin ekuan do atšin otšoP .erem entarvopen od utenalp omavabejs ad ilivatsan oms kapi ,ujicnetsizge unevtspos omavučas ad eputsirp enčuan an ililavan oms jojok u itsonćudub jonasinifeden U .adaporp ovtsnačevoČ .ončigol evs ovarpaz ej jojok u ečirp ubžuls u anejlvats onmitigel ,ajnacesi goksmlif agans avatič ej edvO .uteneT u ogen ničan ijivijldits ogonm an ila ,analoN dok ejinar i omađiv ,atsrv oak omatavhs onmorks ončilirp ujok mojiznemid ,monemerv as etnemirepske evO .onzrevni unopsar motad u evs ej otš i sunim mokanzderp az ajivdo es otš miso ,itsi ejatso rivko iksnemerV .dazanu itaterk enčop ejiretam oed ineđerdo es ad ejicautis od idovod otš ,ejiportne enzrever mojigolonhet oladalvo es itsonćudub U .emerv itemer mivsas otš okat ,unemerv o učirp ačirp teneT

Oglasi

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite vaš komntar!
Unesi svoje ime