Posts Tagged

Zavod za intelektualnu svojinu

Dejan Manojlović/Photo: V. Đurić

Posle burnog perioda početkom godine kada je deo članstva bio nezadovoljan radom upravnih organa Sokoja, na velikoj skupštini većina članova donela je odluku da pruži šansu radu novog menadžmenta i dopunjenim Upravnim i Nadzornim odborom. Odmah posle ovih dešavanja stigla je vest da je Zavod za intelektualnu svojinu obnovio dozvolu …