Posts In Category

HL magazin

Headliner Magazin

Koncept: Moderni kosmoplitski periodični magazin koji se bavi temama vezanim za popularnu muziku pop/rock/world music/underground orijentacije, i urbanu kulturu uopšte