Upoznajte “TEATAR ZAJEDNICE”, pozorišnu laboratoriju za svakoga od nas

0
33
Tetar zajednice/Photo: Promo

Projekat ”TEATAR ZAJEDNICE – KARAVAN METAMORFOZA” okuplja sve građane jedne zajednice na zajednički rad i proces. Cilj je razvijati Teatar zajednice – pozorište koje stvaraju sami građani lokalne zajednice.

To je mesto okupljanja i kreativnog dijaloga čija je funkcija otkrivanje i rešavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici.

Karavan Teatra Zajednice putuje po celom lokalitetu i šire i uključuje u zajednički umetnički događaj mlade,stare,decu,profesionalne umetnike, asocijacije, volontere, insitucije,stvarajući lokalnu mrežu saradnika i veza, dajući svakome pravo da ZA zajednicu i U zajednici sa ostalima “ponudi i podeli-razmeni svoju robu”.

[infobox title=’Šta je BARTER’]

BARTER, odnosno “TRAMPA”, je određena pozorišna situacija bazirana na razmeni kultura; princip “bartera” je osmislio i sprovodi Odin Teatar iz Danske. Naime, tokom bartera, glumci Odin teatra predstave svoj rad određenoj zajednici,koja onda,zauzvrat, “plaća” muzikom, pesmom, plesom, igrama, hranom, pričama iz života iz sopstvene kulture.
Barter je društvena interakcija koja funkcioniše uprkos jezičkim barijerama i kulturnim razlikama.
Barter se može održati u prepunim urbanim oblastima ili izolovanim ruralnim zonama, među migrantima, među određenim etničkim ili verskim manjinama, u bolnicama, centrima za kulturu, zatvorima, školama, sa vatrogascima, u policiji, u rok klubu, sa reperima, u crkvi, sa decom u vrtiću, itd. Barter obuhvata elemente koji nisu nužno umetnički sami po sebi, ali stiču pozorišnu vrednost i funkciju.
Barter oživljava profesionalne, verske ili etničke spone u zajednici, izazivajući osećaj zajedničkog identiteta u odnosu na “strance” – glumce i njihovu kulturu.  [/infobox]

Ideja projekta je da se stvori i razvije tema “Oživljavanje iz krize – Metamorfoza” kroz kulturne intervencije i umetničke performanse  na osnovu metodologije Teatra zajednice, sa ciljem jačanja kulturnog i društvenog osnaživanja lokalnih zajednica u nekim simboličnim mestima krize. U formi putujućeg karavana, trupa našeg teatra zajednice, bi kroz radionice, interaktivne performanse ili BARTERE – “trampe”, uključivala stanovništo određene lokalne zajednice. Jedna od aktivnosti bi bila i oživljavanje ne-teatarskih prostora (stari bioskopi, napuštene fabrike, kulturni centri, mesne zajednice

Tetar zajednice/Photo: Promo
Tetar zajednice/Photo: Promo

Akcije,predstave,radionice teatra zajednice imaju kapacitet da: ojačaju veze u zajednici; pokreću demokratske procese; osnažuju i edukuju pojedince; pomažu nedovoljno zastupljenim pogledima i manjinskim glasovima da stignu do šire publike; intervenišu direktno, ne zadovoljavajući se pritom da svet samo tumače već i da ga menjaju.

Ravnopravno učešče profesionalnih umetnika i ljudi lokalne zajednice stimulše usvajanje i razvoj kreativnog ponašanja učesnika a na drugoj strani, ojačava smisao socijalne odgovornosti u umetniku, čineći na ovaj način mogućom pojedinačnu a samim tim (na duži rok) i širu socijalnu promenu – Metamorfozu.

[infobox title=’Partneri projekta Karavan metamorfoza’]

Stručni kadar KC “Čukarica” predstavlja i stručni deo ovog projekta: dipl.menadžer u kulturi Ivana Zonjić, sa dugogodišnjim radnim iskustvom na sličnim projektima i Nada Tanasijević, savetnik za rad sa starim licima.
Stručni kadar POD Teatra ima izuzetno iskustvo u radu na ovakvim kreativnim projektima. POD Teatar ima veoma dobru saradnju sa srednjim školama, Dnevnim klubovima za stara lica GO Čukarica i Gerontološkim Centrom Beograd, zahvaljujući prethodnim projektima “Dva kraja senke” i “Za sve nas – communitas”, te su date škole i Dnevni klubovi već u ulozi saradnika i podrške projektu; ujedno Teatar ima dugogodišnju saradnju sa Kancelarijom za Mlade Opštine Savski venac, te sa osnovnim školama Opštine i srednjim školama –  Treća gimnazija, Dizajnerska škola, Vojna gimnazija, Dom učenika srednje Železničke škole, Brodarska škola itd.
RJ Dnevni centri i klubovi Gerontološkog Centra Beograd kao partner posebno pomaže u animiranju svojih korisnika i pruža stručne savete i pomoć u svim fazama rada na projektu. Posebno je važna podrška Centra u realizaciji i daljem razvoju metoda “BARTERA-TRAMPE” kao moćnog sredstva u razvoju kulture zajedništva i uključivanja i aktivacije marginalizovanih grupa, pre svega starih lica.
Putujući Karavan Metamorfoza organizuje određene javne akcije u vidu uličnih performansa, fleš mobova,predstava i interaktivnih radionica ili bartera.[/infobox]

Zastupljenost marginalizovanih grupa u akcijama u eksterijeru i prezentacijama na društvenim mrežama kao i portalu evropskog projekta “Caravan Next–Social-artistic practice in Europe” doprinosi menjanju njihovog položaja,osvešćivanju i oblikovanju vlastite pozicije u društvu i njenog prepoznavanja od strane zajednice.

Karavan akcije pozivaju i uključuju šire stanovništvo, pre svega porodicu i susede,da podele i razmene svoje i naše probleme i iskustva. I kroz svoj pristup i kroz ostvarivanje svojih ciljeva, pozorište zajednice je vid političkog pozorišta, time, moguć, važan instrument demokratskih procesa i našeg zajedničkog doprinosa stvaranju aktivnog građanstva.

HL

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite vaš komntar!
Unesi svoje ime